Από
24,42€
Μηνιαία
Dedicated VDS
Οι Cloud server διαθέτουν τα εξής χωρίς κόστος
- 100Mbps Uplinks, Free 1Gbps Private LAN, Firewalls
- 1TB Outbound transfer per GB of RAM, Free Inbound
- Snapshot Backup and Custom Template Engine
- 24 / 7 / 365 Comprehensive Support
- Permanent KVM console to all servers