32,52€
Ετησίως
WebSite για Ισολογισμό
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή της εταιρικής δυναμικής σας ιστοσελίδας, η οποία εκτός από την δημοσίευση του ισολογισμού σας θα μπορεί να περιλαμβάνει προαιρετικά τις εξής επιλογές
Ενδεικτικά, 5 σελίδες της μορφής
Κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδας δημοσίευσης Ισολογισμών με κατοχύρωση του δικού σας domain name.
- Αρχική
- Προφίλ Εταιρείας
- Ισολογισμός
-Φόρμα επικοινωνίας
50,00€

Start
Ενδεικτικά, 5 σελίδες της μορφής
Ιδανικό για εταιρίες που τους καλύπτει εταιρική παρουσίαση με περιεχόμενο έως 5 σελίδες. Δυνατότητα ανάρτησης του ισολογισμού σας.
- Αρχική
- Βιογραφικό-Προφίλ
- Υπηρεσίες
- Ισολογισμός
- Χάρτης - Φόρμα επικοινωνίας
100,00€

Office
Ενδεικτικά, σελίδες της μορφής
Ιδανικό για εταιρίες που τους καλύπτει εταιρική παρουσίαση με περιεχόμενο έως 10 σελίδες. Δυνατότητα ανάρτησης του ισολογισμού σας.
Αρχική
Βιογραφικό-Προφίλ
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Ισολογισμός
Χάρτης - Φόρμα επικοινωνίας
250,00€

Business
Ενδεικτικά, σελίδες της μορφής
Ιδανικό για εταιρίες που χρειάζονται απεριόριστες σελίδες και κατηγορίες στον ιστότοπό τους. Δυνατότητα ανάρτησης του ισολογισμού σας.
Αρχική
Βιογραφικό-Προφίλ
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Είδήσεις
Photo gallerys
Εργα
Εγγραφή μελών - πελατών
Ισολογισμός
Χάρτης - Φόρμα επικοινωνίας
550,00€

e-shop
Ενδεικτικά, σελίδες της μορφής
Ιδανικό για εταιρίες που χρειάζονται ηλεκτρονικό κατάστημα με απεριόριστες κατηγορίες και προϊόντα στον ιστότοπό τους.
Αρχική
Προφίλ εταιρίας
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Προσφορές
Photo gallery
Newsletter
Εγγραφή μελών - πελατών
Χάρτης - Φόρμα επικοινωνίας