04-support-icon-phone210 57.18.536
 

 Όροι χρήσης & Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

•    H Εταιρία με διακριτικό τίτλο Total Net  και επωνυμία " ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ", είναι η ιδιοκτήτρια και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.totalnet.gr και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία.
•    Η Εταιρία έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ ως Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου .GR και αντίστοιχα και λειτουργεί τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες με βάσει τις σχετικές Ελληνικές και Κοινοτικές διατάξεις & νομοθεσίες.
•    Ο χρήστης ή επισκέπτης της ιστοσελίδας  www.totalnet.gr ιδιοκτησίας της Εταιρίας, στο εξής θα αναφέρεται ως Πελάτης.
•    Ο Πελάτης παρακαλείται από την Εταιρία να αναγνώσει τους κάτωθι όρους χρήσης της ιστοσελίδας πριν  προβεί στην χρήση της  ιστοσελίδας www.totalnet.gr.
•     Ο δικτυακός μας τόπος www.totalnet.gr στο εξής θα αναφέρεται ως Ιστοσελίδα.
•    H Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας σε web servers, κατοχύρωση Domain Names,  κατασκευή δυναμικών web sites και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται με το Internet  και αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.
•    Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η Εταιρία.
•    Η Εταιρία δηλώνει ότι η χρήση της Ιστοσελίδας λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον για τους Πελάτες της.
•    Η Εταιρεία  δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο website τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδεσμούς (links).
•     Η διαδικασία της παραγγελίας προϋποθέτει την  συμπλήρωση από μέρους του Πελάτη φόρμας εγγραφής που περιλαμβάνει τα προσωπικά του δεδομένα.
•    Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την σχετική ισχύουσα νομοθεσία 2472/97, η Εταιρία δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της.
 Η Εταιρία συλλέγει  τα προσωπικά δεδομένα που οικιοθελώς λαμβάνει από τους Πελάτες της και στην συνέχεια  τα αποθηκεύει  σε αρχεία ιδιοκτησίας της. Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα αρχεία για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της όπως π.χ βαθμός ικανοποίησης των πελατών της ή διερεύνηση των πιθανών προτιμήσεων των πελατών ή αποστολή προωθητικού υλικού της με σκοπό πάντα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.  Η Εταιρία δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει  σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της Ιστοσελίδας της.
•    Η Εταιρία καταγράφει και αναλύει την δικτυακή κίνηση της Ιστοσελίδας για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies.
•    Ο Πελάτης υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες κόσμιας συμπεριφοράς, να μην προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα χρηστά ήθη και να μην διενεργεί κακόβουλες ενέργειες  για να βλάψει την Εταιρία όπως μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους servers της εταιρείας γιατί τότε θα επέλθει άμεση διακοπή υπηρεσιών από την Εταιρία προς τον Πελάτη ο οποίος θα διωχθεί ποινικά και αστικά με κάθε δικαστικό μέσο.
•    Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας , προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και απαγορεύεται η αντιγραφή του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της για οποιαδήποτε χρήση εκτός αν έχει προηγηθεί γραπτή άδεια της Εταιρίας.
•    Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις των παρόντων όρων χρήσεων οποιαδήποτε στιγμή και η  χρήση της  Ιστοσελίδας υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η Εταιρία καθώς και τις τροποποιήσεις τους.
•    Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

Χρήση Υπηρεσιών Διαδικτυακής Φιλοξενίας.

H Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και συγκεκριμένα διαθέτει vps hosting δηλαδή πρόσβαση και χρήση χώρου στο σκληρό δίσκο διακομιστών (web servers), μισθωμένων από τρίτους που μπορούν να κάνουν χρήση του χώρου αυτού για εγκατασταση web εφαρμογών,για δικιά τους χρήση ή για μεταπώληση υπηρεσιών διαδικτύου.  Η Εταιρία διαθέτει cloud  Shared hosting Shared Hosting ή Shared web hosting που είναι η φιλοξενία/web hosting δεκάδων ή εκατοντάδων websites στον ίδιο server, έτσι ώστε όλα τα sites να μοιράζονται την επεξεργαστική ισχύ και τη μνήμη (CPU, RAM), το χώρο στο δίσκο (disk space) και την κίνηση δεδομένων (traffic) του ίδιου hosting server. Αν  ένας λογαριασμός shared hosting, προκαλέσει υπερφόρτωση στο server , θα ενημερώσουμε τον πελάτη για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα του προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την περίπτωση του, όπως την άμεση απενεργοποίηση εκείνης της λειτουργίας του site που την προκαλεί (http, email, php script, mysql) ή την  βελτίωση του php κώδικά του ή την χρήση caching κ.α. Εάν ο πελάτης το επιθυμεί μπορούμε να μεταφέρουμε άμεσα το site (ή πχ μόνο την mysql βάση του) σε ένα άλλο server (VPS, ημι-dedicated ή dedicated server), ώστε να επαναφέρουμε το site του σε πλήρη λειτουργία. Η Εταιρία διαθέτει cloud  dedicated hosting  που είναι η αποκλειστική διάθεση πόρων  (CPU, RAM) και δυνατότητα αυξομείωσης των πόρων του dedicated server.
Λόγω  της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες  η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη (οικονομική ή άλλης φύσεως) για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του virtual server θα είναι αδιάκοπη.
Η Εταιρία δηλώνει ότι αποδέχεται το ενδεχόμενο κάποιοι πελάτες της να αγοράζουν πακέτα shared hosting και να λειτουργούν σαν Μεταπωλητές των υπηρεσιών hosting μας, κοστολογώντας τον χώρο που παρέχουν στους δικούς τους πελάτες για τα domains τους, όπως αυτοί επιθυμούν.

Περιεχόμενο

•    Η Εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των server της. Συγκεκριμένα δεν εγγυάται για την αξιοπιστία των πληροφοριών ή την φερεγγυότητα σε προσωπικό ή εμπορικό επίπεδο όσων πελατών χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στους συναλλασόμενους  από  οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών.
•    Η Εταιρία διατηρεί το  δικαίωμα να αρνηθει αίτημα για dedicated IP εάν το IP justification ( η τεχνική δηλαδή αναφορά για την χρήση αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης dedicated IP διεύθυνσης είναι ανεπαρκής) ή δεν συμμορφώνεται βάσει των κανονισμών και όρων που θεσμοθετούνται από την RIPE (Reseaux IP Europeens).
•    Η Εταιρία είναι υπεύθυνη να διατηρεί τους server της σε υψηλά επίπεδα ασφάλειας ενημερώνοντας το software των server με νέες εκδόσεις. Ο Πελάτης έχει υποχρέωση , να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τον κώδικα που χρησιμοποιεί για τις ιστοσελίδες του, ώστε να είναι συμβατός με τους server της Εταιρίας μόνο στην περίπτωση που δεν έχει επιλέξει τεχνική υποστήριξη  smart support advanced.Οι πελάτες που έχουν επιλέξει το πακέτο smart support advanced έχουν ως παροχή από την Εταιρία proactive administration για την ιστοσελίδα τους για να έχουν την ιστοσελίδα τους πάντα ενημερωμένη σύμφωνα με τις νέες εκδόσεις.
•    Η Εταιρία δηλώνει ότι όσον αφορά στο  shared hosting η επιτρεπτή χρήση RAM από την PHP για το κάθε domain είναι 128MB. Tο max execution time της PHP είναι στα 60 δευτερόλεπτα, όμως παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής σε κάθε λογαριασμό μέσα σε λογικά πλαίσια.Η συνολική επιτρεπόμενη RAM για το κάθε domain είναι 256ΜΒ
•    .Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, λογαριασμούς  Πελατών  που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας για οποιοδήποτε μη νόμιμο σκοπό όπως αποστολή  μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των παραληπτών ή την αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα, όπως επίσης  δημοσίευση πορνογραφικού ρατσιστικού, υβριστικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού περιεχομένου ή αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη τους.
•    Η Εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει αρχεία πελατών χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους και χωρίς  καμία υποχρέωση επαναφοράς των αρχείων αυτών από το backup μας αν διαπιστώσει ότι κάποιος πελάτης χρησιμοποιεί το server για να ανεβάσει αρχεία multimedia (videos, mp3’s, υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες, e-books) τα οποία δε χρησιμοποιούνται από το site του.

E MAIL - MAILING LIST ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

•    Η Εταιρία  έχει το δικαίωμα να διαγράψει email account Πελάτη της,  χωρίς  προειδοποίηση σε περίπτωση που διαπιστώσει  αποστολή μηνυμάτων σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
•    Η Εταιρία δηλώνει ότι ισχύει η πολιτική ορθής χρήσης για την κίνηση των email μέσω των server της, η οποία ορίζεται  στην αποστολή 100 email ανά ώρα ανά domain name και ότι ο Πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του.

Κανόνες για την αποστολή email σε λίστες αλληλογραφίας.
•    Οι λίστες αλληλογραφίας πρέπει να έχουν την αποδοχή του παραλήπτη (opt-in). 
•    Θα πρέπει να παρέχεται δυνατοτητα διαγραφής από τη λίστα αλληλογραφίας στο κάτω μέρος του email (opt-out)
•    Οι λίστες αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι ενημερωμένες πρόσφατα για να μην δημιουργούνται αποτυχημένες αποστολές email (bouncing) το οποίο μπορεί να προκαλέσει την αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας ή του domain.

Απαγορεύεται η αποστολή μαζικών email με συγκατάθεση ή όχι των παραληπτών στις παρακάτω κατηγορίες:
     •   Πορνογραφικό περιεχόμενο
     •   Υπηρεσίες γνωριμιών ή συνοδών
     •  
Φαρμακευτικά προϊόντα
     •   Διαδικτυακές κληρώσεις
     •   Λίστα αλληλογραφίας ηλεκτρονικού "ψαρέματος" για οποιαδήποτε χρήση
     •   Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών
     •   Πωλήσεις μέσω τρίτων (Affiliate)
     •   Συμπληρώματα διατροφής, βιταμινών
     •   Αγορά λίστας αλληλογραφίας μέσω τρίτων
 

•    Η Εταιρία οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη ότι έχει ξεπεράσει τους πόρους του server που του αντιστοιχούν και να εξετάσει μαζί του την καταλληλότερη λύση  για αυτόν όπως η αναβάθμιση του πακέτου φιλοξενίας του ή ενοικίαση dedicated server.
•    H Εταιρία οφείλει να ενημερώνει τον Πελάτη για θέματα σχετικά με το λογαριασμό του όπως ανανεώσεις και αναβαθμίσεις, μέσω email ή μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της. Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας  του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρία για κάθε μεταβολή τους.Οι Πελάτες που έχουν web hosting και ιστοσελίδα στους  server της Εταιρίας μας πρέπει να παρακολουθούν συχνά τα email επικοινωνίας  που έχουν οριστεί για το κάθε domain τους. Η Εταιρία δηλώνει ότι τα email  των πελατών της είναι προσωπικά δεδομένα τους και θα γίνεται χρήση αυτών μόνο στα πλαίσια ενημέρωσης τους  από την Εταιρία για τον λογαριασμό τους.

Τεχνική υποστήριξη

•    Η Εταιρία  παρέχει τεχνική υποστήριξη που αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του πελάτη και το ανέβασμα του έτοιμου περιεχομένου του στον server μόνο εφόσον ο Πελάτης το παραγγείλει ως extra υπηρεσία, από την ετήσια φιλοξενία  του web site του, και η χρέωση είναι αντίστοιχη του πακέτου smart support που θα επιλέξει.  
•    Η Εταιρία υποχρεούται να παράσχει δωρεάν τρίωρη εκπαίδευση στον Πελάτη εφόσον το επιθυμεί και εκείνος όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο και την εγκατάσταση των email λογαριασμών του.
•    Η Εταιρία πριν ξεκινήσει τη διαδικασία της μεταφοράς ενός site ελέγχει την συμβατότητά του με τους server της εταιρείας μας και μόνο στην περίπτωση που δεν επηρεάζεται η ασφάλεια των server προχωράει στην διαδικασία μεταφοράς. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη ολοκληρωμένη μεταφορά του site ή για την μη έγκυρη μεταφορά του. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Εταιρία οποιαδήποτε  πληροφορία  σχετίζεται με την μεταφορά του site του.
•     Οι πάροχοι των δικτύων που συνεργαζόμαστε παρέχουν διαθεσιμότητα  99,97% και η Εταιρία όσον αφορά το share web hosting παρέχει 24 back επί 7 ημέρες σε όλα τα πακέτα. Λόγω της ειδικής φύσης του διαδικτύου και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες  η Εταιρία  δεν εγγυάται και δεν  ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου. Ειδικότερα η  Εταιρία, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια δεδομένων προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και για οποιδήποτε λόγο..

Πολιτική Ορθής χρήσης

•    Η Εταιρία δηλώνει ότι ανώτερο όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server στα shared πακέτα τίθεται το 15 % των συνολικών πόρων του serve για χρήση που δεν θα υπερβαίνει τα για 30 συνεχόμενα δευτερόλεπτα της ώρας. Η Εταιρία δε θα απενεργοποιήσουμε ένα site που ξεπερνά το όριο, εάν δεν δημιουργεί πρόβλημα στο server και καθυστέρηση στα υπόλοιπα sites.
•     Ο Πελάτης με την χρήση της Ιστοσελίδας υποδηλώνει ότι είναι ενήμερος και συμφωνεί ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση, αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες και τελικά
 προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται.  
•    Η Εταιρία οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη που ξεπερνάει τους πόρους του server που του αντιστοιχούν ώστε να περιορίσει συγκεκριμένες ενέργειες που προκαλούν την υπερφόρτωση του server ή να του προτείνει αναβάθμιση στο χώρο που δικαιούται να καταλaμβάνει στον server ή να του προτείνει να μεταφερθεί σε dedicated server, όπου θα έχει το δικαίωμα ως μοναδικός χρήστης του server να αξιοποιήσει όλους τους πόρους του στο σύνολό τους.
•    . Αν ο Πελάτης μετά από την σχετική ενημέρωση,  συνεχίσει να ξεπερνάει τους πόρους που του αναλογούν και συγχρόνως δεν συμφωνεί στην αναβάθμιση του πακέτου του, τότε η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον Πελάτη.
•    Η Εταιρία δηλώνει ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση chatrooms, irc bot  καθώς και η εκτέλεση προγραμμάτων proxy, banner exchange file sharing λόγω της υπερφόρτωσης που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους servers.
•    Η Εταιρία δηλώνει ότι απαγορεύεται η διάθεση πόρων που ανήκουν στους server της Εταιρίας όπως κείμενα , γραφικά, προγράμματα  με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο σε sites τρίτων.  
•     Η Εταιρία δεν δίνει πρόσβαση SSH στους cloud server του shared hosting στους πελάτες της. Ο Εταιρία δύναται να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμμένων εντολών. Στην περίπτωση των dedicate cloud server το SSH παρέχεται.
•    Η Εταιρία δηλώνει ότι το όριο του Mailbox, όταν ο Πελάτης ανοίγει shared πακέτο ορίζεται στα 250Mb και ο συνολικός αριθμός email ανά ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 200/ώρα. Αν ο χώρος του mailbox δεν  καλύπτει τον Πελάτη τότε η Εταιρία παρέχει την δυνατότητα μέσα από το διαχειριστικό να αυξήσει  ο Πελάτης τον χώρο του  on demand κατ’ απαίτηση σύμφωνα με την τεχνολογία cloud.
•    Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU
όπως η εκτέλεση αυτόνομων processes, web spider ή Indexer, bit torrent για παράνομη διακίνηση αρχείων, file-sharing, peer-to-peer, gaming servers, mail server, streaming site,  άμεση και έμεση αναμετάδοση video μεγαλύτερη των 10Mb
Η Εταιρία αν συντρέξει έστω ένας από τους παραπάνω λόγους έχει το δικαίωμα να διαγράψει ή να αναστείλει οριστικά τον λογαριασμό του Πελάτη.,

Αντίγραφα ασφαλείας (backup)

•    Η Εταιρία δημιουργεί  αντίγραφα ασφαλείας ανά μία ώρα στους Πελάτες που έχουν επιλέξει  πακέτα  shared  hosting   και τα διατηρεί για 7 ημέρες. Ο Πελάτης δεσμεύεται να παρακολουθεί την σωστή λειτουργία του web site του, ανά τακτά χρονικά διαστήματα οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερα των 7 ημερών για να διασφαλίζεται η ανάκτηση των σωστών αρχείων σε περίπτωση κακής χρήσης, καταστροφής βάσης δεδομένων  ή αποθήκευσης λάθος αρχείων από τον Πελάτη. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από απώλεια αρχείων που σχετίζονται με το shared hosting του Πελάτη.
•    Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να ανακτήσει το web site του ή μεμονομένα αρχεία όποτε το επιθυμεί από το control panel που διαθέτει η Εταιρία.
•    Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι δεν θα έχει αξιώσεις οικονομικής φύσεως από την Εταιρία για ζημιές που οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα όπως σε περίπτωση κακής χρήσης, καταστροφής βάσης δεδομένων  ή αποθήκευσης λάθος αρχείων από τον Πελάτη.
•    Η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας (back up) των αρχείων των πελατών της που σχετίζονται με τα πακέτα shared hosting ανά μία ώρα για 7 ημέρες την εβδομάδα. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά (οικονομική ή άλλης φύσεως) που μπορεί να οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη όπως κακή χρήση του software/scripts που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ή  την αδυναμία  software  και ο Πελάτης δεσμεύεται ότι δεν θα έχει κανενός είδους αξιώσεις πέρα από την ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) τα οποία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί η Εταιρία σε δικό της σύστημα ανα μία ώρα για 7 ημέρες την εβδομάδα.

Kάτοχoι Virtual Private Servers (VPS) και Dedicated Server

•    Οι μεταπωλητές που έχουν αυτή τη λύση είναι υπεύθυνοι για το VPS ή το Dedicated server τους, την καλή του κατάσταση και την διασφάλισή του έναντι σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες καθώς και την ενημέρωση του προγραμματιστικού κώδικα που ανεβάζουν στις ιστοσελίδες τους αλλά και των web εφαρμογών που εγκαθιστούν, με τις πιό πρόσφατες εκδόσεις και επιδιορθώσεις κενών ασφαλείας. Σε άλλη περίπτωση η  Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής ή και οριστικής παύσης των υπηρεσιών της χωρίς επιστροφή του ποσού που εισέπραξε γι'αυτές.
•    Σε περίπτωση που ο Πελατης-μεταπωλητής δε δύναται να διαχείριζεται μόνος του τον VPS ή Dedicated server η Εταιρία παρέχει υπηρεσία server management με μηνιαία χρέωση.
•    Η Εταιρία παρέχει ημερήσιο και εβδομαδιαίο back up των VPS και των Dedicated servers με extra χρέωση. Αν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία back up κατά την διαδικασία αγοράς VPS ή Dedicated server τότε ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να κρατάει τακτικά OFFLINE αντίγραφα ασφαλείας για τα sites που φιλοξενεί στο VPS του (δηλαδή να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των sites του μέσα από το server του και να τα αποθηκεύει στον τοπικό του Ηλεκτρονικό Υπολογιστή).
•    Η Εταιρία  δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για την οποιαδήποτε μερική ή ολική απώλεια δεδομένων  των Κατόχου VPS και Dedicated server, των email του και των βάσεων δεδομένων του, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος, είτε αυτό οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, είτε στο Datacenter που φιλοξενεί το server
•    Οι κάτοχοι VPS και Dedicated servers καθορίζουν μόνοι τους τα πακέτα hosting που παρέχουν στους πελάτες τους και το κοστολόγιό τους.
•    Σε περίπτωση που ο  Πελάτης-κάτοχος VPS και Dedicated servers  επιθυμεί να ακυρώσει την εν λόγω υπηρεσία που  του παρέχει η Εταιρία,  δεσμεύεται  να  ενημερώσει γραπτώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 30 ημέρες πριν την επόμενη ανανέωση της υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η διακοπή της υπηρεσίας και των σχετικών χρεώσεων θα γίνει την μεθεπόμενη ημ/νία λήξης της συνδρομής και ο Πελάτης θα χρεωθεί το αντίστοιχο αντίτιμο..

Τιμοκατάλογος - πληρωμές

•    Η Εταιρία δηλώνει ότι  τα κόστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας  που αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους είναι σε ευρώ  και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι αμοιβές για την διάθεση φιλοξενίας , την κατοχύρωση domain  και τις πρόσθετες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας  προπληρώνονται μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα προκειμένου να ενεργοποιηθούν.
•    Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές του τιμοκαταλόγου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη. Ο Πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα  που ισχύει και αναγράφεται στους αναρτημένους τιμοκαταλόγους της Ιστοσελίδας  γι' αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία  που τον ενδιαφέρει κατά την παραγγελία του. Η Εταιρία στα πλαίσια της προώθησης των υπηρεσιών της σε νέους πελάτες έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο Πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Εταιρία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων  ισχύουν για αγορές που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο που θα ισχύει η εκάστοτε προσφορά. Το τίμημα που πληρώνει ο Πελάτης στην Εταιρία για υπηρεσίες της Ιστοσελίδας  ορίζεται από τον τιμοκατάλογο όπως έχει διαμορφωθεί την συγκεκριμένη στιγμή της παραγγελίας.
•    Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να μειώσει τους πόρους χρήσης μιας υπηρεσίας ή να τερματίσει  την συνέχιση χρήσης  της   και το χρηματικό ποσό που προκύπτει ανά περίπτωση να πιστωθεί στην καρτέλα του με την μορφή credit  για αγορά άλλων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.
•    Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω κατάθεσης στους διαθέσιμους  τραπεζικούς λογαριασμούς μας ή μεταφοράς σε αυτούς, με καταβολή μετρητών στα γραφεία μας  και μέσω χρέωσης των πιστωτικών καρτών Visa, Mastercard και American Express. . Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και για  τον έλεγχο επαρκούς υπολοίπου στην κάρτα του για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Για να πραγματοποιηθεί  χρέωση της πιστωτικής κάρτας  προηγείται  έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Αν ο Πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την  κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό  τότε η Εταιρία προκειμένου να πραγματοποιήσει την  παραγγελία θα λάβει υποψιν της την αιτιολογία κατάθεσης και όχι το όνομα του καταθέτη.
•    Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή πρόσθετων τελών όπως φόροι ή τέλη που πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα ή τέλη και αμοιβές που σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Πελάτης όπως έξοδα τραπέζας για μεταφορές μέσω web banking. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή την ενεργοποίηση των  υπηρεσιών  που διαθέτει η Ιστοσελίδα μας.
•    Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα αναστολής ή και διακοπής παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Πελάτη σε περίπτωση  μη εξόφλησης τους χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη. Η Εταιρία δηλώνει ότι σε περίπτωση κατοχύρωσης ενός Domain name η ολοκλήρωση της κατοχύρωσης γίνεται μετά από την επιβεβαίωση της πληρωμής του Πελάτη και η Εταιρεία δεν  φέρει καμία ευθύνη εάν κατά τη διαδικασία της παραγγελίας από τον Πελάτη και πριν την εξόφληση της, το domain που έχει επιλέξει,  κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο.
•    H Εταιρία δηλώνει ότι επιστροφή ποσού στον Πελάτη με την μορφή credit για υπηρεσίες Ονοματοδοσίας γίνεται αν η αίτηση για το .GR domain απορριφθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ., ή αν σταλεί αίτημα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για ανάκληση της αίτησης για .GR όνομα, εντός 5 ημερών από την αποστολή της αίτησης στην ΕΕΤΤ. Η αίτηση για το GR. Domain μπορεί να απορριφθεί αν ο Πελάτης δεν γράψει τα πλήρη στοιχεία  που απαιτούνται για την κατοχύρωση του ονόματος.
•    Η Εταιρία δηλώνει ότι μετά την έγκριση αίτησης ενός .gr domain και την εκχώρηση, την ανανέωση ή την μεταβίβαση χρήσης ενός domain name .gr .com, .net, .org, .info, .biz. καμία επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Ανανεώσεις Συνδρομών Υπηρεσιών

•    Η Εταιρία διευκρινίζει  ότι  οι ανανεώσεις  υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, πραγματοποιούνται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρία οφείλει να την ενημερώσει γι' αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση ο Πελάτης θα πρέπει να εξοφλήσει την ανανέωση της συνδρομής του και να αποστείλει στην Εταιρία το αποδεικτικό της συναλλαγής στο φαξ 2118007810  ή  στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  αναγράφοντας  στην απόδειξη το domain name του, το είδος της υπηρεσίας που χρησιμοποιεί και τα στοιχεία του. Αν ο Πελάτης δεν εξοφλήσει την οφειλή που σχετίζεται με την ανανέωση μιας υπηρεσίας τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει την συγκεκριμένη υπηρεσία, να διακόψει τη λειτουργία του site του αν πρόκειται για υπηρεσία φιλοξενίας ή να μην ανανεώσει τα domain name της εταιρείας του χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στον Πελάτη από την μη ανανέωση τους.
•    Η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει  τον Πελάτη για την επερχόμενη λήξη των domain names του, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ορίσει ο Πελάτης και είναι σχετική με τα domains αυτά. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την μη λήψη των ενημερώσεων λήξης ονομάτων χώρου από υπαιτιότητα του Πελάτη.

Διακοπή συνδρομής σε υπηρεσίες, έπειτα από αίτημα του Πελάτη.

•    Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνέχιση των προπληρωμένων υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία, και να  ζητήσει την ακύρωση/διακοπή των υπηρεσιών μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αν ο λόγος διακοπής δεν αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών ή στην Εξυπηρέτηση πελατών που παρέχει η Εταιρία, τότε η Εταιρία θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων στον Πελάτη υπό τη μορφή πίστωσης ενός ποσού στο λογ/σμό του πελάτη για προμήθεια άλλων υπηρεσιών από την Εταιρία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την οποιαδήποτε πίστωση στο λογαριασμό του πελάτη, κατά βούληση.

Εγγύηση επιστροφής ποσού για web hosting εντός 30 ημερών.

•    Η Εταιρία δηλώνει ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί στο ύψιστο επίπεδο τις παρεχόμενες υπηρεσίες  φιλοξενίας της  προς τους πελάτες γιατί σκοπός μας είναι να ικανοποιήσουμε τις  απαιτήσεις των πελατών μας και όχι να τους δεσμεύουμε με συμβόλαια σε υπηρεσίες που τελικά  δεν τους καλύπτουν. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα ακύρωσης της υπηρεσίας φιλοξενίας και  επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της υπηρεσίας φιλοξενίας στην εξής περιπτώση:
Εάν οι δυνατότητες της υπηρεσίας της φιλοξενίας που έχει επιλέξει ο Πελάτης δεν ανταποκρίνονται αποδεδειγμένα στα χαρακτηριστικά της εν λόγω υπηρεσίας όπως αναφέρονται στην Ιστοσελίδα θα πρέπει αρχικά ο Πελάτης να μας ενημερώσει στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .αναγράφοντας το domain και το πρόβλημα. Αν το τεχνικό τμήμα της Εταιρίας δεν εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τον Πελάτη σε εύλογο χρονικό διάστημα, αναλόγως της φύσεως του προβλήματος, τότε ο Πελάτης έχει το δικαίωμα αναφέροντας στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  το ονοματεπώνυμο του συναδέλφου, την ημέρα και ώρα και το περιστατικό, να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του πάντα εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της υπηρεσίας φιλοξενίας.  Σ’ αυτήν την περίπτωση η Εταιρία θα θα διασταυρώσει το αληθές της καταγγελίας της σύμβασης, πριν προβεί σε οποιαδήποτε επιστροφή ποσού.
Αν ο Πελάτης μέσα στο διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της υπηρεσίας φιλοξενίας  δεν εκφράσει ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία κάποιο παράπονο σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.
Διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή απονομή πίστωσης στον Πελάτη.
Η Εταιρία σε περίπτωση που αποφανθεί ότι ο Πελάτης πρέπει να λάβει την επιστροφή χρημάτων, θα τακτοποιήσει την υποχρέωσή της  εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του Πελάτη για την έναρξη της διαδικασίας παρακρατώντας από το ποσό που θα επιστρέψει στον Πελάτη, όποιο ποσό χρησιμοποιήθηκε για αγορά άλλης σχετικής υπηρεσίας πχ κατοχύρωση domain name του Πελάτη, αγορά SSL πιστοποιητικού, ιδιωτικής IP κλπ, και έγινε κατά την διάρκεια της εγγραφής του στις υπηρεσίες της Εταιρίας καθώς και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη συναλλαγή (πχ προμήθειες τραπεζών για χρέωση κάρτας κλπ).
Mέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα των 10 εργάσιμων ημερών, οποιαδήποτε γραπτή ένσταση/διαμαρτυρία/καταγγελία του Πελάτη σχετική με την επιστροφή χρημάτων η οποία στο μεταξύ έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των των συμβαλλόμενων, υποβληθεί από τον Πελάτη προς οποιαδήποτε Δημόσια Διοικητική Αρχή του Ελληνικού Κράτους, θα θεωρείται από την Εταιρία κακόπιστη, συκκοφαντική και δυσφημιστική και σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρία προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος της και την υπόστασή της από  κακόβουλες πρακτικές που σκοπό έχουν να πλήξουν την αξιοπιστία της   επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της,
Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μή επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη, είτε σε μετρητά είτε με τη μορφή πίστωσης.

Ανανέωση domain names που έχουν λήξει.

Η Εταιρία δηλώνει ότι όσον αφορά την ανανέωση domain names που έχουν λήξει ισχύουν τα εξής: Τα .gr μπορούν να ανανεωθούν από τον κάτοχό τους έως και 15 ημέρες από την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης τους στην τιμή που ορίζει ο τρέχοντας τιμοκατάλογος. Ένα όνομα με κατάληξη.gr μπορεί να ανανεωθεί μέσω του Καταχωρητή Total Net ακόμη και αν το όνομα βρισκόταν έως και τη λήξη του σε άλλο Καταχωρητή, αρκεί να γνωρίζει τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain name.
Tα .com, .net, .org, .biz, .info κλπ domain names, μετά τη λήξη τους,  περνούν σε κατάσταση λήξης κατοχύρωσης / κράτησης για διάστημα 1-45 ημερών (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό και υποχρεωτικό) και μπορούν να ανανεωθούν στην κανονική τιμή, που ορίζει ο τρέχων τιμοκατάλογος.
Τα .eu domain names αν περάσει η ημερομηνία λήξης τους και δεν ανανεωθούν από τον κάτοχό τους, μπαίνουν αυτόματα σε κατάσταση δέσμευσης  και μπορούν να ανανεωθούν με προσαυξημένο κόστος σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο.
Η Εταιρία συνεργάζεται με τον καταχωρητή Enom για την καταχώρηση domain names με διεθνείς καταλήξεις (.com, .net, .org). Ο καταχωρητής Enom μπορεί ανά πάσα στιγμή μετά τη λήξη του ονόματος να δεσμεύσει και να πωλήσει το domain name σε οποιονδήποτε τρίτο ενδιαφερόμενο ακυρώνοντας οποιαδήποτε άλλη προαναφερόμενη διαδικασία. Ο μόνος τρόπος να κρατήσετε το .com, .net, .org, .biz, .info κλπ domain name σας, είναι να το ανανεώσετε ΕΓΚΑΙΡΩΣ και πριν τη λήξη του.

Επαναφορά λογαριασμού Φιλοξενίας που έχει διαγραφεί.

Η Εταιρία διευκρινίζει ότι όταν ένας λογαριασμός φιλοξενίας έχει τεθεί σε αναστολή για διάστημα 20 ημερολογιακών ημερών,  η επαναφορά των αρχείων του  παρέχεται με χρέωση και είναι δυνατή μόνο εφόσον πριν την αναστολή της  ο Πελάτης, μας έχει ενημερώσει εγγράφως ότι επιθυμεί τη φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας περισσότερο από 20 ημερολογιακές ημέρες και έχει λάβει και από την Εταιρεία την σχετική επιβεβαίωση γραπτώς.

Χρήση & Ασφάλεια της πλατφόρμας εφαρμογών ανοικτού κώδικα softaculous

Η Εταιρία διευκρινίζει  ότι δεν φέρει ευθύνη για την ομαλή λειτουργία  των προεγκατεστημένων δωρεάν scripts που είναι έτοιμα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και συγκεκριμένα της πλατφόρμας softaculous. Παρ’όλα στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης η Εταιρία παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος  προκύψει από την χρήση των εν λόγω scripts αλλά δεν εγγυάται και την επίλυσή τους καθώς δεν αποτελούν δικά της προϊόντα.
Ο Πελάτης οφείλει εφόσον έχει εγκαταστήσει script τρίτων να τα ελέγxει τακτικά και να τα αναβαθμίζει με την εφαρμογή των πρόσφατων εκδόσεών τους  μόλις αυτές είναι διαθέσιμες. Σε αντίθετη περίπτωση και αν το σύστημά μας ανιχνεύσει domains με κενά ασφαλείας επέρχεται αυτόματη απενεργοποίηση της φιλοξενίας και ενημερώνεται ο Πελάτης για να προβεί στις απαιτούμενες αναβαθμίσεις για να κλείσουν τα κενά ασφαλείας. Εάν ο Πελάτης δεν δύναται να αναλάβει την αναβάθμιση μπορεί να μας την αναθέσει καταβάλλοντας μας προκαταβολικά το σχετικό αντίτιμο που αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους μας.

Διακοπή συμβολαίου

Η Εταιρία δηλώνει ότι το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων χωρίς αιτία.
Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή κανενός χρηματικού ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο Πελάτης για προσωπικούς λόγους ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η Εταιρία δηλώνει ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όπως όνομα,γραφικά, λογότυπα, σήματα, βίντεο,κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες και γενικά όλα τα αρχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Η Εταιρία απαγορεύει σε οποιονδήποτε την χρησιμοποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας όπως ολική ή μερική αντιγραφή, τροποποίηση, μετάφραση, αναδημοσίευση ή upload της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων της.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

•    Η Εταιρία δηλώνει ότι οι παρόντες όροι χρήσεως της Ιστοσελίδας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
•    Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.
•    Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και είναι ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα.
•    Η Εταιρία δηλώνει ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση  της Ιστοσελίδας, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.